VÆRDIER OG MÅL

pædagogisk grundlag - hvad står vi for?

Vi vil i D.I.I. ​Lindegården tilstræbe at skabe rammer, der sikrer børnene et godt børneliv. En hverdag med tryghed, udvikling og læring – det skal give mening.

D.I.I. Lindegården skal være et sted, hvor børn, personale og forældre trives. Et hus, der er inspirerende og spændende, og som bygger på udvikling, der er med til skabe en meningsfuld hverdag både for børn og voksne.

 

Vi vil som personalegruppe tage udgangspunkt i vores forskellighed og arbejde for, at det miljø, børnene skal vokse op i hos os, er præget af tryghed og omsorg.

 

Vi er meget bevidste om, at de voksne er vigtige rollemodeller i børnenes liv. Vi tror på, at vores adfærd som voksne er bestemmende for den atmosfære, der er i huset. Barnets øvelse i omgang med andre børn og voksne kræver plads og tid. Vi prioriterer det nærværende og spontane. Vi mener, det først og fremmest drejer sig om at respektere børnene, at kunne anerkende deres særlige oplevelsesverden, og ud fra denne skabe rum, så børnene kan få fysisk og psykisk plads til at udforske sig selv og hinanden.

 

Respekt for børnene er en af hovedoverskrifterne. Vi bestræber os på, at børnene skal kunne fungere i en gruppe samtidig med, at vi er meget opmærksomme på det enkelte barns behov. Det er vigtigt, at vi giver jævnbyrdige børn mulighed for at udkæmpe deres kampe uden, at vi blander os hele tiden. Vi må give plads til at lade børnene have mulighed for ikke at være omgivet af beskyttende hænder hele tiden, og give dem tid til selv at klare opgaverne, men vi hjælper naturligvis, når vi ser, der er brug for det.

 

Vi vil ikke altid være igangsættende. Børnene i D.I.I. Lindegården skal kunne lege selv.

 

Vi vil have en særlig opmærksomhed på de børn, der af en eller anden grund har det sværere end andre, og inddrage andre instanser, hvor det er nødvendigt.

 

Forældre kan have vidt forskellige forventninger til det dagtilbud, deres børn går i, ligesom det pædagogiske personale kan have forskellige holdninger til, hvad børn har brug for.

 

D.I.I. Lindegården tilstræber, at der både gives plads til det enkelte barns udvikling, og til udviklingen af det sociale fællesskab for alle børn, forældre og personale.

 

I en vekselvirkning mellem aktiviteter, ture, projekter - både planlagte og spontane - leg og hverdagsliv, prøver vi at tilgodese alle børn ud fra den pædagogiske viden personalet har både om grupper af børn som det enkelte barn.

 

D.I.I. Lindegården har erfaring med børn med forskellige handicaps.

 

Vi ønsker at skabe en kultur hvor samvær med forskelligheder, bliver en naturlig og berigende del af børnenes hverdag. Mangfoldighed gør, at vi alle lærer at være rummelige og tage hensyn, men vi bliver også gode til at finde ud af egne grænser og sige fra.

 

D.I.I. Lindegården ønsker samtidig, at tage et medansvar og hjælpe med at integrere denne gruppe børn i lokalsamfundet.

 

 links