ET GODT BØRNEMILJØ

 

Alle børn i Lindegården har ret til et godt fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

 

Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og i det omfang det er muligt, skal børnenes oplevelser af børnemiljøet inddrages i børnemiljøvurderingen.

 

Børnemiljøet skal ligeledes ses i sammenhæng med DII Lindegårdens overordnede værdier samt pædagogiske læreplaner. For at skabe et godt børnemiljø er der nogle forudsætninger, vi mener, skal være til stede.

 

Herunder har vi listet nogle punkter op, som vi i hverdagen arbejder for at optimere og styrke, så børnene oplever glæde ved at komme og være i DII Lindegården.

 

fysisk

 • Et sted med inspirerende rammer ude og inde.
 • Et sted med udfordrende legemiljøer.
 • Et sted, hvor der er god plads til at bevæge sig ude og inde.
 • Et sted, der er foranderligt.
 • Et sted med rammer og rum til både vilde og stille lege.
 • Et sted med plads og rum til fordybelse.
 • Et sted, hvor der er tænkt på sikkerhedsmæssige og sundhedsmæssige foranstaltninger.

 

psykisk

 • Et sted hvor børn, forældre og personale er glade for at komme
 • Et sted hvor man kan grine.
 • Et sted hvor man bliver set og hørt.
 • Et sted hvor der er plads til forskellighed.
 • Et sted hvor der skabes gode venskaber og relationer.
 • Et sted hvor der er omsorg, tryghed og nærvær.
 • Et sted hvor der er forudsigelighed og genkendelighed.
 • Et sted hvor der er plads til at vise følelser.
 • Et sted hvor alle børn så vidt muligt inkluderes i mindre børnefællesskaber samt i det store fællesskab.
 • Et sted hvor man møder smilende, positive, imødekommende og engagerede personaler.

 

 

 links 

 

 

æstetisk

 • Et sted med en hyggelig atmosfære.
 • Et sted med god og imødekommende indretning.
 • Et sted hvor især børnenes udsmykning træder frem.
 • Et sted med legemiljøer der pirrer børnenes nysgerrighed.
 • Et sted hvor omverdenen kan ses fra børnehøjde.
 • Et sted med mulighed for forskelligartede oplevelser
 • Et sted med gode traditioner.