Moduler - deltids eller fuldtidsplads

Deltids- og fuldtidsplads giver mulighed for at vælge det timetal, der bedst passer til jeres behov.          
 
I kan vælge mellem to typer af pladser:

• Deltidsplads (30 timer om ugen)
• Fuldtidsplads (52 timer om ugen)

 

Taksterme kan ses her (åbner link)

Fuldtidsplads (52 timer pr. uge)

Hvis I vælger en fuldtidsplads til jeres barn, kan I benytte den fulde åbningstid i afdelingen. I skal derfor ikke aflevere mødeplan.

Deltidsplads (30 timer pr. uge)

Hvis I vælger en deltidsplads, skal I aflevere en mødeplan til afdelingen. I skal oplyse om jeres barns komme- og gåtider med mindst en måneds varsel, og I skal lave planen for to uger af gangen.

I har mulighed for at placere timerne i en to-ugers plan, så I f.eks. bruger 20 timer den ene uge og 40 timer den anden uge. I kan frit placere timerne inden for institutionens åbningstid. Vær opmærksom på, at den tid I bruger i institutionen sammen med jeres barn, f.eks ved aflevering og afhentning, også tæller med.

Ændring af modul

I kan altid ændre jeres valg af modul med 2 måneders varsel til den 15. eller den sidste dag i måneden.

Læs mere om fuldtids- og deltidspladser her.