Overgange i barnets liv

I løbet af barnets liv er der mange skift, som kan have stor betydning for både barnet og dets forældre.
I dagtilbuddet bestræber vi os på at gøre overgangene så smidige som overhovedet muligt.
Vi har stor erfaring - og har ud fra det udformet nedenstående pjecer - i et samarbejde mellem sundhedsplejerske, vuggestuer, børnehaver og skole.
Pjecerne kan bruges til at støtte sig op af - og til at snakke ud fra, når barnet er på vej til noget nyt.

Fra hjem til vuggestue - klik her
Fra vuggestue til børnehave - klik her
Fra børnehave til skole - klik her.