Kvalitetsrapport
 
Midtbyens Dagtilbud er en fusion af to dagtilbud (august 2016), så vores fælles kvalitetsrapport fra december 2017 bærer præg af, at vi ikke har "en fælles historie" for perioden. 
Du kan læse rapporten her.
 
Baggrund for rapporten

Byådet har vedtaget fire mål, som tilsammen udtrykker, hvad der i Aarhus Kommune forstås ved kvalitet for byens børn og unge.

Overskrifterne er:
 
 
Kvalitetsrapporten følger hvert andet år op på målene. Rapporten er et værktøj til udvikling og dialog, som tjener tre formål: