Fokusområder/særlige indsatser
På tværs af afdelingerne arbejder vi hele tiden med særlige udviklingsområder.
Vi vælger dem ud fra resultaterne fra den seneste forældretilfredsheds-undersøgelse og 'social kapital' blandt medarbejderne. Indsatsområderne indskrives i den 'lokale udviklingsplan' (LUP), som gælder for en 2-årig periode.
Indsatserne er de områder, vi har særlig opmærksomhed på - og er ikke et udtryk for, at vi udelukkende beskæftiger os med de områder. 

I 2018-20 har vi valgt at have særligt fokus på:

 

Du kan læse hele LUP'en HER