Tillidsrepræsentanter i Brabrand Dagtilbud

 

 

TR for FOA

TR for BUPL: Mette Kirk, Viben, TR-hvervet i Brabrand Dagtilbud.

 

TR for Dagplejen i Brabrand: Tove Oyong