Bestyrelsen i Brabrand Dagtilbud

 

 

Samarbejdet mellem forældre og Brabrand dagtilbud er på det mere formelle plan organiseret i én fælles forældrebestyrelse for hele dagtilbuddet, og i forældreråd i de enkelte afdelinger. Forældrebestyrelsen er sammensat af en forælder og en medarbejderrepræsentant fra hver afdeling og dagtilbudslederen. Bestyrelsen holder møde fire gange årligt. Forældrerådene i de enkelte afdelinger holder møde efter behov. 

 

 

Bestyrelsen i Brabrand dagtilbud består pt. af:

 

Brabrand Dagtilbud er i 2016 fusioneret med Gellerup Dagtilbud, hvorfor der endnu ikke er valgt en bestyrelse. Denne vil fremgå, når denne er valgt.