Forældre og personale har fællesansvar i Stavtrup Dagtilbud

 

I Stavtrup Dagtilbud er vores mål for forældresamarbejdet, at vi i fællesskab, personale og forældre, skaber optimale udviklingsmuligheder for børnene. Vi lægger vægt på, at vi gensidigt informere hinanden i hverdagen om det, der har betydning for børnenes trivsel.

Dagtilbuddets overordnede service niveau fastsættes af Byrådet, og principper for udmøntningen kan fastsættes af Dagtilbudsbestyrelsen og Dagtilbuddets ledelse sætter de gældende rammer for udmøntningen af service niveauet/pædagogikken.

 

Aflevering og afhentning.

Vi lægger vægt på en god aflevering af barnet om morgenen. Derfor er det en god ide at lave nogle rutiner med barnet og personalet.

Den gensidige respekt for hinanden i afleveringen og afhentningen er vigtig, men også respekten for at der måske allerede er børn der er i gang med en leg eller en aktivitet, som helst ikke skal forstyrres.

 

Forældrenes inddragelse i hverdagen.

Forældrene er altid velkommen til at følge en dag i deres barns institution/dagpleje, det er dog vigtigt, at det er aftalt med den enkelte pædagog/dagplejer.

Der er altid opgaver, hvor det er dejligt at forældrene hjælper til, det kan bl.a. være arbejdsdag på legepladsen, eller sy-aften til f.eks. klæd ud tøj og puder til puderummet. Kun fantasien sætter grænser.

Måske er der også forældre der vil komme og vise noget af det de er optaget af. Som eksempel er der forældre fra dagplejen, som har lavet rytmik med børnene i skolen hal.

Af hensyn til sikkerheden og ansvaret kan forældre ikke indgå i normeringen i stedet for personalet.

 

Vi forventer at i som forældre:

 

Hvad kan I forvente af Dagtilbuddet:

 

Fælles forventninger:

 

Beskrivelse af Dagtilbuddets værdier ect. findes på hjemmesiden:http://www.dagtilbudaarhus.dk