Pædagogiske læreplaner

 

Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven sætter rammerne for målene med 6 temaer, hvis forskellige indgange til det gode børneliv, skal være med til at sikre, at der i det enkelte dagtilbud (se det enkelte dagtilbuds hjemmeside !) arbejdes alsidigt med at styrke barnets udvikling.

 

Den pædagogiske læreplan skal ikke ses som et stift arbejdsredskab, hvor man arbejder med enten det ene eller det andet tema. Læreplanen skal snarere betragtes som en pædagogisk platform for den praksis der dagligt udfolder sig, hvor voksne og børn har en hverdag sammen. De seks temaer er umulige at skille ad, da de alle repræsenterer vigtige egenskaber og læring, som griber ind i, og til tider forudsætter, hinanden.

 

Med de overordnede rammer, som rettesnor, er det de enkelte kommuners opgave at sætte ord på hvordan man vil forvalte arbejdet med læreplanerne. En læreplan bør aldrig sætte et skema op for børns læring. Men en læreplan kan rumme en beskrivelse af de principper de voksne skal arbejde efter, samt en beskrivelse af nogle af de metoder, de vil bruge for at nå nogle konkrete mål. Des tydeligere og mere konkret formuleringerne i læreplanerne er, des nemmere er den at handle på.

 

Se Den styrkede pædagogiske læreplan fra Børne- og Undervisningsministeriet.

 

En mere specifik beskrivelse af de pædagogiske læreplaner kan læses på de enkelte afdelingers hjemmeside.