Præsentation

 

Beder-Malling Dagtilbud består af 8 integrerede institutioner samt dagplejen Beder-Malling.

 

Beder-Malling Dagtilbud er placeret i Beder og Malling – to byer i den sydligste del af Århus. Beder og Malling ligger naturskønt omkranset af skov, marker og tæt på Århusbugten. De otte institutionerne er alle beliggende i børnevenlige omgivelser op til grønne områder og stisystemer. Der er en god infrastruktur med tog og busforbindelser til og fra byerne. De otte institutionerne arbejder ud fra et fælles værdigrundlag og en fælles læringsforståelse. Institutionerne har hver deres særpræg og har et særligt fokus hver især, som de lægger vægt på. 

 

Boligerne i Beder og Malling er fritliggende parcelhuse, villaer, rækkehuse og almennyttigt boligbyggeri.

 

Forældrene er karakteriseret ved at have overskud og lyst til at interessere sig for deres børns vilkår, udvikling og trivsel. Forældrene støtter meget gerne op omkring dagtilbuddet, men stiller også krav, idet de har en meget klar forventning om, at kerneydelserne er i orden og at personalets tilgang er fuldt professionel.

 

Der er desuden et højt kommunikationsniveau i dagtilbuddet, idet der udveksles informationer på kryds og tværs i området, og der er stor viden om, hvad der foregår i institutionerne.

 

Formålene med at institutionerne er organiseret som ét dagtilbud er:

 

Beder-Malling Dagtilbud består af følgende afdelinger:

 

 

Børnehuset Ajstrupvej

Ajstrupvej 47

8340 Malling

tlf: 4012 4485 & 4012 4486

Mail: dolei@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Dorthe Leick

Ajstrupvej er en integreret institution normeret til 16 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Amaliegården

Byagervej 98

8330 Beder

tlf: 5183 7298

Mail: helsoe@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Helle S. Sønnichsen

Amaliegården er en integreret institution normeret til

12-15 vuggestuebørn og 35-40 børnehavebørn

 

 

 

Børnehuset Eghovedvej

Eghovedvej 1

8340 Malling

tlf: 2147 9096 & 2147 9147

Mail: markn@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Mark Nielsen

Eghovedvej er en integreret institution normeret til

24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Grønnebakken

Præstetoften 1

8330 Beder

tlf: 2326 3902

Mail: joael@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Joan Elkær Sø

Grønnebakken er en integreret institution normeret til

12 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn

 

 

 

Børnehuset Himmelblå

Byagervej 96

8330 Beder

tlf: 2459 2650

Mail: blind@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Bent Lind

Himmelblå er en integreret institution normeret til

24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Smilehullet

Byagervej 162 & 164

8330 Beder

Fra sommer 2020 bliver adressen

Fuldenvej 140

8330 Beder

tlf: 5183 7309 & 2459 4605

Mail: anlads@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Annette Ladefoged Schiønning

Smilehullet er en integreret institution normeret til 36 vuggestuebørn og 65 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Tværgade

Tværgade 3

8340 Malling

tlf: 2478 3783

Mail: hgt@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Glenn Harborg

Tværgade er en integreret institution normeret til 16 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

 

 

 

Børnehuset Østerskov

Mallinggårdsvej 6

8340 Malling

tlf: 2478 2238 & 2478 2251

Mail: lotda@aarhus.dk

Pædagogisk leder: Lotte Dahl

Østerskov er en integreret institution normeret til 52 børn.

 

 

 

 

 

Dagplejen Beder/Malling

Bredgade 5A

8340 Malling

tlf: 2920 4025

Mail: @aarhus.dk

Pædagogisk leder: Susanne Nielsen

Der er i alt 16 dagplejere fordelt i Beder og Malling.

Midt mellem Beder og Malling ligger Dagplejehuset og legestuen, hvor dagplejerne mødes.