H-beskrivelse - børn med særlige behov

 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber.

 

Børn med særlige behov:

I Beder-Malling dagtilbud har vi børn med særlige behov. Vi skelner mellem børn med handicap og udsatte børn. Når vi taler om børn med handicap, er det børn med varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Det er altid børn, der har været på visitationskonference. Som følge heraf har institutionen fået tildelt ekstra støtte i form af timer til ekstra personale og det pædagogiske arbejde eller til møder med forældrene og eksterne samarbejdspartnere. Der sættes fokus på det enkelte barns handicap, forudsætninger og potentialer.

 

Det første vi gør, er altid at tale med forældrene om vores iagttagelser, overvejelser og eventuelle pædagogiske tiltag. Med udgangspunkt i "Trivselsbarometeret" samarbejder vi med forældrene om at udarbejde individuelle handleplaner, så vi er sikre på, at børnene får den støtte, de har brug for.