Beskrivelse af lederteamet i Beder-Malling Dagtilbud. 

 

Lederteamet i Beder-Malling Dagtilbud består af:

Dagtilbudsleder Keld Birkø - kebi@aarhus.dk

 

 

Pædagogisk leder Afdeling E-mail
Dorthe Leick Børnehuset Ajstrupvej dolei@aarhus.dk
Mark Nielsen Børnehuset Eghovedvej markn@aarhus.dk
Glenn Harborg Børnehuset Tværgade hgt@aarhus.dk
Lotte Dahl Børnehuset Østerskov lotda@aarhus.dk
Susanne Nielsen Dagplejen Beder-Malling @aarhus.dk
Joan Elkær Sø  Børnehuset Grønnebakken  joael@aarhus.dk
Annette Ladefoged Schiønning Børnehuset Smilehullet anlads@aarhus.dk
Bent Lind  Børnehuset Himmelblå blind@aarhus.dk
Helle S. Sønnichsen  Børnehuset Amaliegården helsoe@aarhus.dk

 

 

Vi oplever helt klart en styrket organisering af ledelse ved at lede via et lederteam. Vi trives godt i hinandens selskab. Vi bruger hinandens erfaringer og kompetencer i løsning af opgaver.

Vores lederteammøder er styret af den vision og de mål vi har opstillet og prioriteret. En vision og mål som beskriver, hvorledes vores dagtilbud ønsker at fremstå og opfattes nu og i fremtiden:

Vi vil opbygge relationer mellem afdelingerne – sammenhængskraft

Vi vil udnytte faglige kompetencer på tværs af afdelingerne

Vi vil fokusere på balancen mellem opgaver og ressourcer

 

Vores samarbejde er karakteriseret ved:

Vi lover hinanden fortrolighed

Vi er her for at lære og anvende hinandens faglige ressourcer

Vi behandler forskelle med nysgerrighed

Vi deltager aktivt og forberedt

Vi vægter socialt samvær

Vi har en klar kommunikationsstrategi og en klar opgavefordeling mellem pædagogisk leder og dagtilbudsleder.

Lederteammøderne suppleres af individuelle sparringer mellem pædagogisk leder og dagtilbudsleder.

Vi har en god evalueringskultur, hvor vi evaluerer f.eks. roller, samarbejde, teammøder, aftaler, processer og produkter.