Ressourcepersoner

I Ellevang Dagtilbud har vi en række medarbejdere med forskellige ressourcer og kompetencer. Disse gør vi brug af på tværs af afdelingerne, hvor de bidrager med at opkvalificere vores fælles indsats.

 

Inklusionsnetværk
2 inklusionsvejledere og 10 Inklusionspædagoger
(fordelt blandt dagtilbuddets afdelinger)
På inklusionsnetværkets møder videndeles bl.a. om inkluderende læringsmiljøer og gode fællesskaber for alle børn. Inklusionspædagogerne sikrer, at inklusionstanken har opmærksomhed i det daglige pædagogiske arbejde, mens inklusionsvejlederne vejleder kolleger et par gange om året i den enkelte afdeling gennem iagttagelse og feedback på den pædagogiske praksis.


Sprognetværk
2 sprogvejledere og 10 sprogpædagoger (fordelt blandt dagtilbuddets afdelinger)

På sprognetværkets møder videndeles bl.a. om sproglige læringsmiljøer, der skaber de bedste betingelser for børnenes sprogudvikling. Sprogpædagogerne sikrer, at sprogarbejdet har opmærksomhed i det pædagogiske arbejde i dagligdagen, mens sprogvejlederne vejleder kolleger et par gange om året i den enkelte afdeling.

 

Motoriknetværk
2 motorikvejledere og 10 motorikpædagoger (fordelt blandt dagtilbuddets afdelinger)
På motoriknetværkets møder videndeles bl.a. om motorik, sansemotorik, krop og hjerne for at skabe de bedste betingelser for børnenes motoriske udvikling. Motorikpædagogerne sikrer, at krop og bevægelse har opmærksomhed i det pædagogiske arbejde i dagligdagen, mens motorikvejlederne vejleder kolleger et par gange om året i den enkelte afdeling og kan udføre motorikvurderinger for at opspore børn med motoriske udfordringer.

 

Storebørnsgruppenetværk
Storebørnsgrupperne er for de børn, der skal starte i skole i det næstkommende år. Dagtilbuddets fem integrerede institutioner har hver en storebørnsgruppe og hver storebørnsgruppe er repræsenteret med en pædagog i netværket. Storebørnsgruppenetværket har særligt fokus på at videndele om pædagogiske læringsmiljøer, der stimulerer de ikke-kognitive færdigheder såsom fx sociale kompetencer ift. venskaber og fællesskaber, vedholdenhed eller selvregulering, der alle er vigtige kompetencer at mestre for barnet, der snart skal i skole.