Inklusion

Inklusion er til alle tider et særligt fokusområde i Trekantens praksis! Inklusion handler om at "være med"; at være deltager i fællesskabet. Det er ud fra dette perspektiv, at vi arbejder med inklusion.

 

Hvilke rammer skal vi skabe for, at alle børn har oplevelsen af at være med og af, at være deltager i børnefællesskabet? Hvilke relationer skal vi skabe og understøtte?

 

Inklusion har et primært fokus på at skabe rammer for samvær og udvikling. Vi tager derfor afsæt i et inkluderende læringssyn, hvor barnets udvikling ikke betragtes isoleret fra den sociale kontekst, men i stedet betragtes barnets udvikling som et resultat af de relationer og sammenhænge som barnet indgår i.

Værktøjet i arbejdet med inklusion er dialog og debat, involvering, tilrettelæggelse af pædagogiske aktiviteter samt en konstant opmærksomhed på ikke at skabe fastlåste konstruktioner og tankegange.

Lige muligheder

Alle børn skal sikres lige muligheder! Børn lærer på forskellig vis og med forskellige udgangspunkter, derfor skal vi differentiere og tage udgangspunkt i hvert enkelt barn. Relationen mellem barnet og den voksne skaber forudsætningen for, at barnet lærer. Barnet skal ses og forstås for at udvikle sig.

Vores mål er, at vi med vores faglige, pædagogiske refleksioner, konstruerer differentierede læringsmiljøer og anerkendende fællesskaber, hvor alle børn oplever sig som en del af et børnefællesskab og hvor der sikres udvikling og trivsel for det enkelte barn.

Hvert barn får tilknyttet en kontaktpædagog, på løvestuen får det to, når det starter i vuggestuen. Det er den pædagog, der er ansvarlig for, at den røde tråd bliver holdt gennem barnets tid i vuggestuen. De børn, der starter på Løvestuen, får yderligere tilknyttet en basisstue og en inklusionspædagog.