Antal pladser

I Vuggestuen Trekanten har vi plads til 29 vuggestuebørn, heraf mellem 4-9 børn med vidtgående fysiske og/eller psykiske handicaps.