Børn og sikkerhed i børnehaven

 

Pga. risiko for kvælning og anden ulykke gælder følgende regler i børnehaven: