Dagligdagen

 

Rummenes funktioner
Vores børnehave er som udgangspunkt funktionsopdelt: 
 
På Krokodillestuen foregår de mere stille aktiviteter, fx forskellige kreative udfoldelser og spil. På denne stue har vi samlet tegnesager, (pusle)spil, og klippe/klistre ting og det meste er frit tilgængeligt for børnene.  
På Ulvestuen har børnene plads til lidt større armbevægelser; her kan bygges med Duplo, Lego og klodser, leges med biler eller fx bygges bus med taburetterne. Stuen rummer også en dukkekrog, hvor børnene ofte leger far, mor og børn.
På begge stuer er der etableret hyggekroge til højtlæsning; vi læser gerne bøger i løbet af dagen, så fantasien bliver inspireret og behovet for ro, hygge, snak og nærvær bliver opfyldt.
 
Vi har også et Puderum, som ofte er et af børnenes foretrukne legesteder; rummet er forholdsvis stort, der er plads til fysisk udfoldelse og der er masser af puder og tæpper, en hoppepude og en hems, man kan gemme sig i! De fleste børn er vilde med puderummet, måske fordi de her kan lukke døren og lege uforstyrret i mindre grupper, uden der nødvendigvis er voksne i nærheden. I puderummet konstruerer børnene huler og ”bo” af puderne, leger kysseleg, vilde dyr eller brydekamp og arrangere cirkus – eller gymnastikforestillinger. Af og til går der en voksen i puderummet og sætter forskellige bevægelses-lege i gang, hjælper med at styre brydekampe eller bygger en motorikbane op.
 
I mellemgangen mellem Ulvestuen og køkkenet har vi en Duplo togbane samt vores udklædningsgarderobe; i løbet af dagen kan man møde børn klædt ud som både prinsesser, ridder og julemænd! Ved mellemgangen ligger også børnehavens lille Maleværksted; her er der mulighed for at børnene selv kan gå i gang med at male med vandfarver, når de har lyst.
Derudover har børnehaven et dejligt køkken og Marianne har ofte børn med i køkkenet til at bage boller, lave julesmåkager, og til at snitte grøntsager eller skrælle æbler. Og sidst, men ikke mindst, har vi også et Musikrum som er indrettet med et anlæg som børnene selv kan styre, så de kan bestemme hvad for noget musik der skal hoppes og danses til.
Musik fylder i øvrigt meget i vores hverdag; hver dag lyder der toner og sang og guitarspil et eller andet sted i børnehaven. Det kan være efter frokost, i en stille eftermiddagsstund, eller på legepladsen. Sang og musik skaber en god, afslappet og hyggelig stemning, og sang og leg med ord, rim og remser styrker barnets fællesskabsfølelse og sproglige udvikling. 
 
Legepladsen
Vi har en rigtig dejlig legeplads, og da vi lægger stor vægt på udeliv og natur oplevelser, har vi forsøgt at indrette den så alsidigt og inspirerende som muligt for både børn og personale. 
Børnene kan lege i bålhytten, bygge forhindringsbaner og ”bo” af mælkekasser, grave vandkanaler, cykle, gynge, bygge slotte og veje i sandet, lave mudder, spille fodbold og sjippe. Et af skurene er indrettet til værksted og hér har børnene mulighed for at hamre og save. 
I sommerhalvåret har vi hængekøjer som børnene kan slænge sig i, staffelier til at male billeder på og er det rigtig varmt, finder vi badebassinet frem.    
Ca. 1 gang om måneden laver vi bålmad, dvs. at vi sammen med børnene tænder bål og tilbereder suppe, pizza, vafler m.m. over ilden.
 
Vi bruger vores legeplads flittigt, og er ude hver dag; i sommerhalvåret er vi gerne ude fra midt på formiddagen og til børnehaven lukker. 
 

Links

Læs mere om dagligdagen (pdf) i vores velkomstbrochure.