Værdigrundlag

 

I børnehaven baserer vi vores pædagogiske arbejde med børnene, samt personale- og forældresamarbejde på fem grundlæggende værdier: Anerkendelse, fordybelse, tryghed, ansvar og social bevidsthed.

 

Værdierne kommer bl.a. til udtryk ved at vi bestræber os på at sætte os i barnets sted, dvs. at kunne se, forstå, respektere og anerkende dets perspektiv, at vi gerne vil give barnet plads, tid og rum til fordybelse, når det fx er i gang med en leg. Derudover gør vi os umage med at skabe tryghed ved fx at møde barnet positivt, når det kommer ind af døren om morgenen, vi vil gerne lære barnet at tage ansvar fx ved at give det mulighed for medbestemmelse og vi ønsker at barnet udvikler sin sociale bevidsthed, dvs. at vi fx støtter barnet i at tolke andre børns signaler og udvise forståelse og hensyn til andre.