Personalepolitik

I Tornebakken arbejder vi med en struktur, der sikrer, at vi arbejder i helheder frem for enheder. Som ansat i Tornebakken er du derfor ansat i hele afdelingen, og det er således vigtigt, at du kan arbejde med hele målgruppen af 0-6årige børn.

Vi vægter teamsamarbejdet højt. Både i de to huse, men også husene imellem.

Vi arbejder bevidst med den anerkendende tilgang. Dette både i relation til børnene og deres forældre, men også kolleger imellem.