Værdigrundlag

Vi arbejder ud fra Børn og Unges værdigrundlag, der beror på tre solide begreber. Vi tilstræber, at værdierne er synlige i vores arbejde med børn, forældre og personale.

 

Troværdighed - hvilket betyder, at I kan regne med os! Vi gør det, vi siger og vi giver udtryk for det vi mener. Det betyder også, at ord og handling er velovervejet og at der er en rød tråd mellem det vi siger og det vi gør.

 

Respekt - hvilket betyder, at vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang om, at alle er ligeværdige; barn som voksen, uafhængigt af køn, etnisk baggrund, religion og sociale forskelle.

 

Engagement -  hvilket betyder, at den voksne, med glæde og spontanitet, er tilstede i situationen, og udviser viljen til at gøre en forskel for børnene i institutionen.

Værdier i praksis

Ud fra vores faglige vurdering, har børn brug for og krav på nærværende voksne, for at kunne trives og

udvikles. Hos os vil barnet derfor møde et personale der:

 

Det er desuden vores holdning, at det er personalets opgave at være opmærksom på at få opbygget den grundlæggende tryghed og sikkerhed, når et nyt barn og dets familie starter i vuggestuen. Det er denne tryghed, der senere skal danne basis for, at barnet har mod på, at møde nye udfordringer.