Retningslinjer

Elektronisk fremmøde

I Ellevang Dagtilbud anvender vi elektronisk fremmøde i alle vores institutioner. Det betyder, at du skal registrere dit barns ankomst, samt det forventede gå-tidspunkt, på en touchscreen, så snart I træder ind ad døren. Skærmen er typisk placeret i fællesarealerne på institutionen. Når du henter dit barn, skal du ligeledes huske, at melde barnet ud på skærmen, som det sidste du gør, inden I forlader institutionen. Skærmen må kun benyttes af voksne.

 

Sikkerhed

Det er helt afgørende, at vi har et højt sikkerhedsniveau i institutionen. Det er i høj grad i samarbejde med jer forældre, at vi sikrer børnene mod ulykker.

Derfor må I ikke medbringe nedenstående, da de kan udgøre kvælningsfare.

Vær ligeledes opmærksom på, at dit barn ikke må sendes på legepladsen med cykelhjelm, og at vi ikke giver børnene cykelhjelm på, på legepladsen, da hjelmene også kan udgøre kvælningsfare.