BørneIntra v2.19.1

Personale info: Studsen
Betina Bøje
Betina Bøje

pædagog

Bettina Beate Regina Jungblut
Bettina Beate Regina Jungblut

pædagog

Camilla Marie Sørensen
Camilla Marie Sørensen

Pædagog

Casper Blegvad
Casper Blegvad

Pædagogisk assistent

Erik Heltoft
Erik Heltoft

Dagtilbudsleder

Frida Jørgensen
Frida Jørgensen

pædagog

Hanne Holm
Hanne Holm

Kommunikation

Janne Jensen
Janne Jensen

Pædagogmedhjælper

Kell Jensen
Kell Jensen

Naturpædagog

28333233

Laila Nielsen
Laila Nielsen

Pædagogisk leder

Lene Søegaard
Lene Søegaard

Pædagog / stedfortræder

Louise Schmidt Andersen
Louise Schmidt Andersen

Maibritt Havmand
Maibritt Havmand

pædagog

Oscar Clemens Stachowski
Oscar Clemens Stachowski

Medhjælper

Susanne Nielsen
Susanne Nielsen

Inklusionsvejleder

Tanja Boe Zander
Tanja Boe Zander

Pædagogmedhjælper

Tasja Suchocka Jensen
Tasja Suchocka Jensen

Pædagog