BørneIntra v2.18

Personale info: Børnehuset Eghovedvej
Anne Dall
Anne Dall

Pædagogmedhjælper

Birgitte Skaarup Sørensen
Birgitte Skaarup Sørensen

Pædagog

Bjarke Fihl Toustrup
Bjarke Fihl Toustrup

Pædagog

Camilla Wisler
Camilla Wisler

pædagogisk leder

Dorthe Katrine Nørga Leick
Dorthe Katrine Nørga Leick

konst. dagtilbudsleder

Erik Nygaard Petersen
Erik Nygaard Petersen

Pædagogmedhjælper

Frederikke Dueholm Henriksen
Frederikke Dueholm Henriksen

Stedfortræder/MED

Gitte Viborg Schmidt-Nielsen
Gitte Viborg Schmidt-Nielsen

Administrativ medarbejder

Ida Emilie Elvers
Ida Emilie Elvers

Pædagog

Jane Thestrup Kilt
Jane Thestrup Kilt

Dagtilbudsleder

Jens Madsen
Jens Madsen

IT-supporter

Joan Hanne Andersen
Joan Hanne Andersen

Pædagog

Jytte Hebsgaard
Jytte Hebsgaard

Køkken assistent

Kristina Buch Nielsen
Kristina Buch Nielsen

Sprogpæd., Dagtilbudsbestyrelse

Lasse Birch Møller
Lasse Birch Møller

Pædagog, Miljørepræsentant

lotte dahl
lotte dahl

Marianne Sønnichsen
Marianne Sønnichsen

Pædagog, Forældreråd, pædagog

Masja Malmkvist Søndergaard
Masja Malmkvist Søndergaard

Administrativ medarbejder

Signe Østerlund Scrøeder
Signe Østerlund Scrøeder

Pædagogmedhjælper

Tine Gielfeldt
Tine Gielfeldt

Pædagog