BørneIntra v2.19

Personale info: Integr. inst. Hobbitten
Andreas Halse Graversen
Andreas Halse Graversen

Pædagogmedhjælper

Camilla Holm
Camilla Holm

Pædagog

Carsten  Kock Thyrsted
Carsten Kock Thyrsted

Pædagogmedhjælper

Jeg har været ansat i Hobbitten siden august 1990. Jeg er arbejds miljø repræsentant i Hobbitten og tillidsrepræsentant for pædagogiske assistenter og medhjælpere i hele dagtilbudet. Jeg er pt. på Dragestuen

Janne Klode Damgaard
Janne Klode Damgaard

Pædagogisk leder

Jeannette Karlsson
Jeannette Karlsson

Pædagog

Lene Madsen
Lene Madsen

Pædagog

Jeg er pædagog på Alfestuen.

Louise Lykke Jensen
Louise Lykke Jensen

Pædagog

Malene Jensen Rasksen
Malene Jensen Rasksen

Pædagog

Maria Haugaard Hansen
Maria Haugaard Hansen

Pædagogisk assistent

Marianne Toftegaard Jensen
Marianne Toftegaard Jensen

Pædagog

Martin Østergård
Martin Østergård

Pia Sønderby Rasmussen
Pia Sønderby Rasmussen

Pædagog

Simone Carelius Studstrup
Simone Carelius Studstrup

Pædagog

Sophie Høj Jensen
Sophie Høj Jensen

Pædagogmedhjælper

Thomas Telmark
Thomas Telmark

Pædagog

Tina Haugstrup Andersen
Tina Haugstrup Andersen

Dagtilbudsleder

Tina Nørager Rasmussen
Tina Nørager Rasmussen

Økonoma

Trine Ørnstrup Dahl
Trine Ørnstrup Dahl

Kommunikationsmedarbejder