BørneIntra v2.19

Personale info: Børnehuset Digterparken
Astrid Horndrup Ovesen
Astrid Horndrup Ovesen

Pædagogmedhjælper

Daniela Lot
Daniela Lot

Kommunikationsmedarbejder DT

Dennis Rosendahl Kaa
Dennis Rosendahl Kaa

Pædagog

Ida Friis Georgiou Virenfeldt
Ida Friis Georgiou Virenfeldt

Pædagog

Isabel Hvilsted
Isabel Hvilsted

Pædagogmedjælper

Jeanne Tofft
Jeanne Tofft

Pædagog

Jette Clausen
Jette Clausen

Souschef i dagtilbuddet

Kamilla Sehested Nielsen
Kamilla Sehested Nielsen

Pædagog, vikariat

Karin Thomassen
Karin Thomassen

Stedfortræder

Kim Sønderkær
Kim Sønderkær

Pædagogisk Leder

Maria Atalie Friis
Maria Atalie Friis

TR-BUPL

Morten Kling
Morten Kling

Dagtilbudsleder

Sarah Basse-O'Connor
Sarah Basse-O'Connor

Pædagog

Signe Hyldgaard Hansen
Signe Hyldgaard Hansen

Pædagogmedhjælper

Simon Wohnsen
Simon Wohnsen

Pædagog

Sóley Strømsten
Sóley Strømsten

Pædagog

Susan Dalentoft
Susan Dalentoft

Pædagog

Susanne Halgren Nielsen
Susanne Halgren Nielsen

Pædagogmedhjælper

Tereza Bendix Beranová
Tereza Bendix Beranová

Pædagogmedhjælper

Tina Colmorn
Tina Colmorn

TR-BUPL