BørneIntra v2.19.1

Personale info: Delfinhuset
Birgitte Kristensen
Birgitte Kristensen

Pædagog

Christian Hansen-Baun
Christian Hansen-Baun

Pædagogmedhjælper

Dorthe Andersen
Dorthe Andersen

Pædagog

Ea Lis Hansen
Ea Lis Hansen

OVERASSISTENT (F)

Erik Heltoft
Erik Heltoft

Dagtilbudsleder

Hanne Holm
Hanne Holm

Kommunikation

Helle Marianne Junge
Helle Marianne Junge

Pædagogisk Leder

Jane Skovgård Hansen
Jane Skovgård Hansen

Pædagog/AMR

Jeanne Frost Sørensen
Jeanne Frost Sørensen

Pædagog

John Hejborg Kristensen
John Hejborg Kristensen

pædagog

Kell Jensen
Kell Jensen

Natur pædagog

Lotte Jakobsen
Lotte Jakobsen

Pædagog

Mette Mørk Olesen
Mette Mørk Olesen

Pædagog

Mette Nørgaard Lind
Mette Nørgaard Lind

Pædagog

Nanna Liengård Ruge
Nanna Liengård Ruge

Pædagogmedhjælper

Pia Leth
Pia Leth

Pædagog

Sarah Damgaard Christiansen
Sarah Damgaard Christiansen

Medhjælper

Sine Tofte Jonsson
Sine Tofte Jonsson

PL Stenhøjen

Tanja Boe Zander
Tanja Boe Zander

Pædagogmedhjælper

Tina Gade Rasmussen
Tina Gade Rasmussen

Pædagog