BørneIntra v2.19.1

Personale info: Pilehytten
Anne-Birgit Sommer
Anne-Birgit Sommer

Camilla Bach Pedersen
Camilla Bach Pedersen

Pædagog

Cherie Daniella Hag Kristiansen
Cherie Daniella Hag Kristiansen

Pæd medhjælper

Dorthe Søndergaard Duvald
Dorthe Søndergaard Duvald

Eva Brink Bernth
Eva Brink Bernth

Pædagog

Hanna Hebsgaard Andersen
Hanna Hebsgaard Andersen

Barselsvikar

Ivan Wesonga
Ivan Wesonga

Pædagogstuderende

Iwona Wasyniuk
Iwona Wasyniuk

Tillidsrepræsentant

Karol Sobkowicz
Karol Sobkowicz

Pædagogmedhjælper

Kirsten Hammerlund
Kirsten Hammerlund

Pædagogmedhjælper vikar

Mark Sønderskov Nielsen
Mark Sønderskov Nielsen

Pædagog

Mette Anker Viberg
Mette Anker Viberg

Mette Steen
Mette Steen

Dagtilbudsleder

Michelle Olsen Merlit
Michelle Olsen Merlit

Medhjælper

Nina Østergaard Laursen
Nina Østergaard Laursen

Pernille Møller Borch
Pernille Møller Borch

Pædagog

Trine Tvergaard-Lerager
Trine Tvergaard-Lerager

Pædagog