BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehaven Rytterparken
Anne Sophie Theiss Errboe
Anne Sophie Theiss Errboe

Specialpædagog i dagtilbuddet

Sparring med pædagoger omkring pædagogik og specialpædagogik. Observationer af samspil i børnegrupper og barn-voksenrelationer Udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, og evalueringer, i samarbejde med pædagogerne. Kan inddrages i overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave Kan inddrages i overgang fra børnehave til skole Kan inddrages i forældresamtaler Kan inddrages i projekter i institutionerne

Anne Sædholm
Anne Sædholm

Dagtilbudsleder

Tlf.: 29204145 (A)

E-mail: annes@aarhus.dk

Anni Linddal Sørensen
Anni Linddal Sørensen

Pædagogmedhjælper

Jacob Kynde Holm
Jacob Kynde Holm

pædagog

BESTYRELSESMEDLEM

Jonas Aakjær Møller
Jonas Aakjær Møller

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder i de to dagtilbud Skovvangen og Christiansbjerg Tlf: 41873986

Lars Taanquist
Lars Taanquist

Pædagogisk leder

Malene Victoria Wyrtz
Malene Victoria Wyrtz

Pædagog

Mette Lund Jeppesen
Mette Lund Jeppesen

pædagog

Pia Jørup
Pia Jørup

Administrativ medarbejder