BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehaven Rytterparken
Anne Sophie Theiss Errboe
Anne Sophie Theiss Errboe

Specialpædagog i dagtilbuddet

Sparring med pædagoger omkring pædagogik og specialpædagogik. Observationer af samspil i børnegrupper og barn-voksenrelationer Udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, og evalueringer, i samarbejde med pædagogerne. Kan inddrages i overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave Kan inddrages i overgang fra børnehave til skole Kan inddrages i forældresamtaler Kan inddrages i projekter i institutionerne

Anne Sædholm
Anne Sædholm

Dagtilbudsleder

Tlf.: 29204145 (A)

E-mail: annes@aarhus.dk

Anni Linddal Sørensen
Anni Linddal Sørensen

Pædagogmedhjælper

Jacob Kynde Holm
Jacob Kynde Holm

pædagog

BESTYRELSESMEDLEM

Jonas Aakjær Møller
Jonas Aakjær Møller

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder i de to dagtilbud Skovvangen og Christiansbjerg Tlf: 41873986

Kirstine Kaasgaard
Kirstine Kaasgaard

Pædagog

Lars Taanquist
Lars Taanquist

Pædagogisk leder

Lotte Cohr Lützen
Lotte Cohr Lützen

Malene Victoria Wyrtz
Malene Victoria Wyrtz

Pædagog

Marie Laustsen Kold
Marie Laustsen Kold

Pædagog

Mette Lund Jeppesen
Mette Lund Jeppesen

pædagog

Peter Klostergaard Nielsen
Peter Klostergaard Nielsen

Pædagog (stedfortræder)

Pia Jørup
Pia Jørup

Administrativ medarbejder

Sarah Bertelsen Tønnesen
Sarah Bertelsen Tønnesen