BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehaven Gammelgården
Anitta Hansen
Anitta Hansen

Pædagog

Bo Rye Sørensen
Bo Rye Sørensen

Pædagogmedhjælper

Daniela Lot
Daniela Lot

Kommunikationsmedarbejder DT

Dorte Bak Risvig
Dorte Bak Risvig

Pædagog, Stedfortræder

Jette Clausen
Jette Clausen

Souschef i dagtilbuddet

Kenneth Hansen
Kenneth Hansen

Pædagog

Mette Sjö-Madsen
Mette Sjö-Madsen

Pædagog

Naimah Haj-Ahmad
Naimah Haj-Ahmad

Pædagogisk leder

Pædagogisk leder - Børnehaven Gammelgården og Børnehaven Solnæs

Randi Ehmsen
Randi Ehmsen

Køkkenmedarbejder

Sille Bøgesgaard Milberg Petersen
Sille Bøgesgaard Milberg Petersen

Køkkenpersonale

Tine Fjord Sørensen
Tine Fjord Sørensen

Pædagog

Pædagog - Børnehaven Gammelgården