BørneIntra v2.19.1

Personale info: Dagtilbuddet Skovvangen
Agnethe Kousgaard Rasmussen
Agnethe Kousgaard Rasmussen

Pædagogisk leder i Dagplejen

Anne Dorthe Simonsen
Anne Dorthe Simonsen

Pædagogisk leder i Troldeskoven

Anne Sofie Fredholm
Anne Sofie Fredholm

Pædagogisk leder i Århusbo

Tlf.: 20533720 (A)

E-mail: ansofr@aarhus.dk

Anne Sophie Theiss Errboe
Anne Sophie Theiss Errboe

Specialpædagog i dagtilbuddet

Sparring med pædagoger omkring pædagogik og specialpædagogik. Observationer af samspil i børnegrupper og barn-voksenrelationer Udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, og evalueringer, i samarbejde med pædagogerne. Kan inddrages i overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave Kan inddrages i overgang fra børnehave til skole Kan inddrages i forældresamtaler Kan inddrages i projekter i institutionerne

Anne Sædholm
Anne Sædholm

Dagtilbudsleder

Tlf.: 29204145 (A)

E-mail: annes@aarhus.dk

BESTYRELSESMEDLEM: Jeg har været dagtilbudsleder i Skovvangen siden dagtilbuddets start i 2007. Jeg har inden da mange års erfaring som institutionsleder. Jeg bor lokalt og har stort kendskab til lokalområdet. Samarbejdet i bestyrelsen er rigtigt vigtig for mig, da det er min mulighed for at have kontakt med forældrene.

Annika Tygstrup Jensen
Annika Tygstrup Jensen

Pædagogisk leder i Kornbakken

Birgitte Kaels
Birgitte Kaels

Værkstedspædagog

Adr.: Kornbakke Allé 60, 8200 Århus

Hej alle sammen 😊 Jeg hedder Birgitte og er værkstedspædagog i dagtilbuddet. Jeg har hjemme i værkstedet i kælderen under vuggestuen Trolde-skoven på Kornbakkeallé. Værkstedet bruges af alle afdelinger kva et bookingsystem. Her har vi tid og rum til fordybelse i de og den kreativitet der, for det meste, er forudbestemt. Temaer, traditioner , årstider etc. Selvfølgelig også med plads til spontanitet og pauser. Mit udgangspunkt er, de 6 læreplans-temaer og det betyder bl.a. at vi både er inde og ude igennem året, eks. vil vi gøre godt brug af vores fantastiske kolonihave. Følg med på Intra, hvor der vil blive lagt billeder op af jeres børn med deres laden og gøren 😁 Til jer forældre, i er meget velkommen til at kigge forbi Birgittes Værksted 👍 De bedste hilsner Birgitte

Jonas Aakjær Møller
Jonas Aakjær Møller

Kommunikationsmedarbejder

Tlf.: 41873986 (A)

E-mail: joaam@aarhus.dk

Kommunikationsmedarbejder i de to dagtilbud Skovvangen og Christiansbjerg Tlf: 4187 3986

Lars Taanquist
Lars Taanquist

Pædagogisk leder i Rytterparken

Lisbeth Bay Jensen
Lisbeth Bay Jensen

Dagplejepædagog

Peter Klostergaard Nielsen
Peter Klostergaard Nielsen

Pia Jørup
Pia Jørup

Administrativ medarbejder

Tina Holgaard Heinsen
Tina Holgaard Heinsen

Pædagogisk leder i Skovparken