BørneIntra v2.19.1

Personale info: Vuggestuen Århusbo
Anne Sofie Fredholm
Anne Sofie Fredholm

Pædagogisk leder

Tlf.: 20533720 (A)

E-mail: ansofr@aarhus.dk

Jeg hedder Sofie og har tidligere arbejdet som pædagog i en integreret institution. Herefter læste jeg en kandidat i Pædagogisk Psykologi på Århus Universitet. Jeg har to børn på 4 og 6 år og bor i Hasle med min mand Thomas:-)

Anne Sophie Theiss Errboe
Anne Sophie Theiss Errboe

Specialpædagog i dagtilbuddet

Sparring med pædagoger omkring pædagogik og specialpædagogik. Observationer af samspil i børnegrupper og barn-voksenrelationer Udarbejdelse af pædagogiske handleplaner, og evalueringer, i samarbejde med pædagogerne. Kan inddrages i overgang fra vuggestue/dagpleje til børnehave Kan inddrages i overgang fra børnehave til skole Kan inddrages i forældresamtaler Kan inddrages i projekter i institutionerne

Anne Sædholm
Anne Sædholm

Dagtilbudsleder

Tlf.: 29204145 (A)

E-mail: annes@aarhus.dk

Charlotte Holch Hansen
Charlotte Holch Hansen

Sprogpædagog

Hanne Danielsen
Hanne Danielsen

Pædagog

Helene Krogstrup Storgaard
Helene Krogstrup Storgaard

Pædagog

Ina Bentzen
Ina Bentzen

Pædagogmedhjælper

Inge Lise Melin
Inge Lise Melin

Pædagog

Inger Såby Nielsen
Inger Såby Nielsen

Køkkenmedarbejder

Jonas Aakjær Møller
Jonas Aakjær Møller

Kommunikationsmedarbejder

Kommunikationsmedarbejder i de to dagtilbud Skovvangen og Christiansbjerg Tlf: 41873986

Karin Pedersen
Karin Pedersen

Pædagog og TR-repræsentant

Pædagog i Vuggestuen Århusbo Jeg arbejder som pædagog i Vuggestuen Århusbo, hvor jeg har været siden 1989. Jeg er tillidsrepræsentant for pædagogerne i vuggestuen og for pædagogerne i de to børnehaver: Rytterparken og Skovparken. I min fritid bruger jeg meget af min tid i min kolonihave.

Karina Jensen
Karina Jensen

Pædagog

BESTYRELSESMEDLEM

Linda Solveig Thomsen
Linda Solveig Thomsen

pædagogmedhjælper

Line Risgaard Andersen
Line Risgaard Andersen

Pædagogmedhjælper

Maria Mondrup Stavnsbo
Maria Mondrup Stavnsbo

Pædagog & Faglig Fyrtårn

Jeg er uddannet pædagog fra Peter Sabroe seminariet i 2007. Siden november 2009 har jeg været ansat som pædagog i vuggestuen Århusbo, med tilknytning til Musehullet. I 2014 uddannede jeg mig til praktikvejleder, og vi har siden da haft lønnede praktikanter på Musehullet. Privat er jeg gift med Morten, og vi har to døtre fra 2004 og 2008.

Mette Katrine Krogh
Mette Katrine Krogh

pædagog

Mette Laursen
Mette Laursen

Pædagog

Uddannet fra VIA-University college som pædagog i sommer 2017. Været ansat i vuggestuen Århusbo fra slut August 2017. Desuden er jeg krop og bevægelsesvejleder i vuggestuen.

Michella Høegh Christiansen
Michella Høegh Christiansen

studerende

Nikoline Axelsen
Nikoline Axelsen

Pia Jørup
Pia Jørup

Administrativ medarbejder

Rahele Safi
Rahele Safi

Køkkenmedarbejder

Rikke Nørregaard Madsen
Rikke Nørregaard Madsen

pæd. medhjælper

Signe Mygind Hvid
Signe Mygind Hvid

Pædagog & stedfortræder

Uddannet pædagog fra Peter Sabroe i 2011 Ansat som pædagog i Århusbo efteråret 2011 samt stedfortræder i 2017 og er tilknyttet fuglereden. Er uddannet praktikvejleder og har ansvaret for de studerende Århusbo får i første praktik periode.