BørneIntra v2.19.1

Personale info: Skærgården
Christian Frederiksen
Christian Frederiksen

Pædagogmedhjæper

Elsebeth Birch
Elsebeth Birch

Pædagog

Erik Heltoft
Erik Heltoft

Dagtilbudsleder

Gitte Hougaard
Gitte Hougaard

Pædagog

Grete Louise Gravgaard Derdau
Grete Louise Gravgaard Derdau

Pædagog

Hanne Holm
Hanne Holm

Kommunikation

Helle Bøndergaard Jensen
Helle Bøndergaard Jensen

Pædagog

Julie Venø
Julie Venø

Pædagog

Jytte Tybirk
Jytte Tybirk

Pædagog

Kell Jensen
Kell Jensen

Natur Kell Skæring Dagtilbud

Linda Elisabeth Schapiro
Linda Elisabeth Schapiro

Pædagogisk leder

Lone Katrine Salbøg
Lone Katrine Salbøg

Pædagogmedhj.

Mathias Valentin Lind
Mathias Valentin Lind

Pædagog

Rikke Nøhr
Rikke Nøhr

Pædagog

Rosa Emilie Dalsgaard Ejrnæs
Rosa Emilie Dalsgaard Ejrnæs

Pædagogmedhjælper

Tina Larsen
Tina Larsen

Pædagogmedhj.