BørneIntra v2.19.1

Personale info: Kroghsgade Vuggestue
Ann Væggemose
Ann Væggemose

Pædagog

Anne-Mette Aspegren
Anne-Mette Aspegren

Pædagogmedhjælper

Chatraporn Boonsanan
Chatraporn Boonsanan

Pædagogmedhjælper

Gitte Seiersen
Gitte Seiersen

pædagogmedhjælper

Helle Henneberg Zoega
Helle Henneberg Zoega

Pædagog

Inger Barslund
Inger Barslund

Dagtilbudsleder

Jane Jørgensen
Jane Jørgensen

Pædagog

Janne Bremer Vestergaard
Janne Bremer Vestergaard

Pædagogisk leder

Julie Fortunato
Julie Fortunato

Pædagog

Julie Ørskov
Julie Ørskov

Studerende

June Moesgaard
June Moesgaard

Pædagog

Lars Lykke
Lars Lykke

Pædagogmedhjælper

Louise Aaholm Hansen
Louise Aaholm Hansen

Kommunikationsmedarbejder

Jeg er en del af den fælles administration for Frederiksbjerg Dagtilbud og Frederiksbjerg Skole. Ud over at sidde i receptionen på Frederiksbjerg Skole løser jeg mange forskellige opgaver – primært inden for kommunikation.

Magnus Jensen
Magnus Jensen

pædagogmedhjælper

Maja Overgaard Robertsen
Maja Overgaard Robertsen

Pædagog

Peter Fundeskov Sørensen
Peter Fundeskov Sørensen

Medhjælper

Susanne Krogh Villefrance
Susanne Krogh Villefrance

Husassistent