BørneIntra v2.19.1

Personale info: Kroghsgade Vuggestue
Amalie Dyrsø Josephsen
Amalie Dyrsø Josephsen

Tlf.: 28704280

Ann Væggemose
Ann Væggemose

Pædagog

Anne Sofie Jørgensen
Anne Sofie Jørgensen

Pædagog

Anne-Mette Aspegren
Anne-Mette Aspegren

Pædagogmedhjælper

Camilla Herlufsen
Camilla Herlufsen

Pædagog

Chatraporn Boonsanan
Chatraporn Boonsanan

Pædagogmedhjælper

Emilie Strudstrup
Emilie Strudstrup

Emma Søndergaard Thomsen
Emma Søndergaard Thomsen

Gitte Seiersen
Gitte Seiersen

pædagogmedhjælper

Helle Henneberg Zoega
Helle Henneberg Zoega

Pædagog

Inger Barslund
Inger Barslund

Dagtilbudsleder

Jane Jørgensen
Jane Jørgensen

Pædagog

Janne Bremer Vestergaard
Janne Bremer Vestergaard

Pædagogisk leder

Julie Fortunato
Julie Fortunato

Pædagog

Lars Lykke
Lars Lykke

Pædagogmedhjælper

Louise Aaholm Hansen
Louise Aaholm Hansen

Kommunikationsmedarbejder

Jeg er en del af den fælles administration for Frederiksbjerg Dagtilbud og Frederiksbjerg Skole. Ud over at sidde i receptionen på Frederiksbjerg Skole løser jeg mange forskellige opgaver – primært inden for kommunikation.

Maja Overgaard Robertsen
Maja Overgaard Robertsen

Pædagog

Mette Cardoso Andreasen
Mette Cardoso Andreasen

Sofie Schatter Møller
Sofie Schatter Møller