BørneIntra v2.19.1

Personale info: Børnehuset Tværgade
Eva
Eva

køkken medarbejder

Gitte L. Andersen
Gitte L. Andersen

it og hjemmeside

Gitte Viborg Schmidt-Nielsen
Gitte Viborg Schmidt-Nielsen

adminstrativ medarbejder

Glenn Toft Harborg
Glenn Toft Harborg

Pædagogisk Leder

Helle
Helle

Pædagog i børnehaven

Jannie Gregersen
Jannie Gregersen

Pædagogmedhjælper i vuggestuen

Julie Kempel Smitsdorf
Julie Kempel Smitsdorf

Pædagog i vuggestuen

Keld Birkø
Keld Birkø

Kirsten Elisabeth Mathiasen
Kirsten Elisabeth Mathiasen

æresmedlem

Lasse Johannesen
Lasse Johannesen

Pædagog i børnehaven

Laura
Laura

Lene Brandt Teilmann
Lene Brandt Teilmann

Pædagog i vuggestuen

Linda
Linda

Lone Larsen
Lone Larsen

Pædagog

Louise Danielsen
Louise Danielsen

køkken medarbejder

maja
maja

Maria Carrasco
Maria Carrasco

pædagogisk assistent

Masja Malmkvist Olsen
Masja Malmkvist Olsen

Administrativ medarbejder

Niels Jacob Harbo
Niels Jacob Harbo

pædagogmedhjælper i børnehaven

Ove Mikkelsen
Ove Mikkelsen

Pædagogmedhjælper i børnehaven

sonja
sonja

seniorjob

Tinna
Tinna

Aase Grøndahl
Aase Grøndahl

æresmedlem