BørneIntra v2.19

Dagplejen Skovvangen

Kornbakke Allé 588200 Århus N

Tlf.: 29208378

Opslagstavle

Dato   
   
 •           

   

  Fælles foredrag om børns motoriske udvikling for forældre i dagtilbuddet Skovvangen

   

  Mandag den 9. september kl. 19.00 til 21.00

  på Skovvangsskolen, Skovvangsvej 150, 8200 Århus N

   

  I alle dagtilbuddets afdelinger har der det seneste års tid været særligt fokus på børns motoriske udvikling. Der er i alle afdelinger uddannet krop og bevægelsesvejledere og krop og bevægelsesassistenter. Personalet er gennem kompetenceudvikling blevet inspireret til det daglige arbejde med motorikken. Flere af jer har helt sikkert allerede mødt ”underlige” tiltag, som: ”I dag skal alle gå baglæns ind til garderoben” eller ”vi har hoppet/danset eller øvet balance”.

  Én af dem der har været med til at inspirere pædagogerne til sjove tiltag og givet pædagogerne bred viden om børns motoriske udvikling er Mads Brodersen.

  I samarbejde med dagtilbudsbestyrelsen har vi inviteret Mads til at holde oplæg for alle forældre om betydningen af, at børn får gode muligheder for motoriske udfordringer.

  Kom og hør noget af det pædagogerne har hørt.

  Bliv inspireret til motorisk udfoldelse med dit barn.

   Bliv klædt på til en videre snak med personalet,

  om det vi og I kan gøre for at skabe de bedste betingelser for børnene.

   

  Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 9. september og meld dig til på listen på stuen eller hos din dagplejer.

   

  Sidste frist for tilmelding er mandag den 2. september.

  Personalerepræsentanter deltager også i arrangementet.

   

  I samarbejde med dagtilbuddets bestyrelse sendes ønske om at vi ses den 9. september.

  Mange sensommerhilsner

  Dagtilbudsleder Anne Sædholm

  15-08-2019 - 20-09-2019