BørneIntra v2.19

Opslagstavle

Dato   
   
 • Opslagstavleikon

  Kære forældre 


  Vores dagtilbud arbejder med indsatsen "Investering i børns fremtid" - det gør vi fordi vi er et dagtilbud med en stor andel af børn der tilegner sig dansk som deres andet sprog. Med indsatsen arbejder vi for at styrke det sproglige læringsmiljø for jeres børn. 
  For at understøtte børnenes sproglig udvikling arbejder vi særligt med metoden dialogisk læsning. I den dialogiske læsning udfoldes børnenes kendskab til ord og begreber, og i kraft af læsning i mindre børnegrupper får børnene plads og ro til at øve sig i at bruge deres sprog. 
  En anden vigtig del af vores arbejde med indsatsen, handler om at øge kvaliteten af det generelle sproglige læringsmiljø - arbejdet med de sproglige læringsmiljøer indebærer et særligt fokus på de dialoger vi har i hverdagen der hjælper børnene på vej i deres sproglige udvikling. Dette kræver en bevidsthed om brugen af sproglige strategier. 
  For at blive bedre i vores arbejde med den måde, hvorpå vi kommunikerer og er sammen med jeres børn på, vil vi som personale skulle lave små videooptagelser fra vores dagligdag med jeres børn. Disse videoklip vil blive brugt til en vurdering af det sproglige læringsmiljø. På baggrund heraf får vi en god indsigt i vores arbejde, ligesom vi får et godt grundlag for at udforske vores praksis og arbejde med nye handlemåder og rutiner som voksne. 
  I og med, at vi vil udvikle vores kompetencer med brug af videooptagelser som jeres børn kan komme til at indgå i, sender vi jer sammen med dette brev en orientering om, hvilke oplysninger der vil blive indsamlet om jeres barn, og hvad de vil blive brugt til, samt hvor længe vi gemmer dem. 
  Optagelserne vil alene blive brugt som en del af kompetenceudvikling af personalet - til vurdering af læringsmiljøet, sparring og refleksion i personalegruppen i vores dagtilbud. 
  Har i spørgsmål, er i velkommen til at henvende jer til jeres pædagogiske leder i afdeling. 

   

  I kan læse ovenstående i en PDF ved at klikke her eller på linket herunder.

  17-12-2018 - 01-02-2019