BørneIntra v2.19.1

Forældreråd: Nørrestenbro

Forældre:

Anne Sofie Lund
Anne Sofie Lund

Ann-Sofie Blaabjerg Wohnsen
Ann-Sofie Blaabjerg Wohnsen

Suppleant i forældrerådet 2019-20

Ejnar Hamann Dubgård
Ejnar Hamann Dubgård

Medlem af forældrerådet 2018-20

Eva Christine Kloster Warberg
Eva Christine Kloster Warberg

Medlem af forældrerådet 2019-2021

Jeppe Emil Guldager
Jeppe Emil Guldager

Næstformand i forældrerådet 2019-20 Medlem af forældrerådet 2019-21

Kristian Rørbæk Thrane
Kristian Rørbæk Thrane

Suppleant i forældrerådet 2019-20

Lea Wulff Lütken
Lea Wulff Lütken

Suppleant i forældrerådet 2019-20

Michelle Bruus
Michelle Bruus

Sie Kronborg Fensman
Sie Kronborg Fensman

Medlem af forældrerådet 2018-20 Formand i forældrerådet 2019-20

Personale:

Henrik Dahl
Henrik Dahl

Tlf.: 24592366 (A)

Lykke Godsk Kristensen
Lykke Godsk Kristensen

Personalerepræsentant i forældrerådet 2018-20

Michael Nordlien Jeppesen
Michael Nordlien Jeppesen

Suppleant til forældrerådet Arbejdsmiljørepræsentant