BørneIntra v2.19.1

Forældreråd: Kærgården

Forældre:

Anette Flak Warming
Anette Flak Warming

Tlf.: 6130 2601 (M)

E-mail: Anettewarming@gmail.com

næstformand i forældrerådet.

Christian Damgaard Hansen
Christian Damgaard Hansen

Jannie Kristinna Kaae Jensen
Jannie Kristinna Kaae Jensen

forældrerådets repræsentant i bestyrelsen

Kathrine Elmose Hansen
Kathrine Elmose Hansen

suppleant i forældrerådet

Marie Cecilie Borup Neistskov
Marie Cecilie Borup Neistskov

suppleant i forældrerådet

Subalki Jeyarajah Nyborg
Subalki Jeyarajah Nyborg

formand i forældrerådet

Torben Hedberg
Torben Hedberg

Personale:

Daniel Rieder
Daniel Rieder

personale rep. i forældrerådet

Jimmy Pedersen
Jimmy Pedersen

Lederrepræsentant i MED

Nadia Tariq
Nadia Tariq

personale rep. i forældrerådet