BørneIntra v2.19

Forældreråd: Kærgården

Forældre:

Anette Flak Warming
Anette Flak Warming

Tlf.: 6130 2601 (M)

E-mail: Anettewarming@gmail.com

Formand for forældrerådet.

Annemette Stokholm Jeppesen
Annemette Stokholm Jeppesen

Cille Louise Lorenzen Hjort
Cille Louise Lorenzen Hjort

Jannie Kristinna Kaae Jensen
Jannie Kristinna Kaae Jensen

Marianne Klostergaard
Marianne Klostergaard

Marie Cecilie Borup Neistskov
Marie Cecilie Borup Neistskov

Torben Hedberg
Torben Hedberg

Personale:

Ann-Janet Halstrøm Sørensen
Ann-Janet Halstrøm Sørensen

Bevægelsesvejleder

Hanne Østergaard
Hanne Østergaard

Jimmy Pedersen
Jimmy Pedersen

Lederrepræsentant i MED