BørneIntra v2.19

Forældreråd: Børnehuset Pilehaven

Forældre:

Anne Brükmann Loft
Anne Brükmann Loft

Brian Koch Mogensen
Brian Koch Mogensen

Christina Juel Lind
Christina Juel Lind

Maria Hovgaard Amtkjær
Maria Hovgaard Amtkjær

Martin Schmidt Lauridsen
Martin Schmidt Lauridsen

Sol Brita Strømbo Hansen
Sol Brita Strømbo Hansen

Adr.: Labingvej 8, 8462 Harlev J

Tlf.: 25368051 (M)

E-mail: sol.s.hansen@gmail.com

Susan Søballe
Susan Søballe

Tlf.: 99423798 (A)

Personale:

Mia Grouleff
Mia Grouleff