BørneIntra v2.19.1

Forældreråd: Børnehuset Lyset

Forældre:

Jessica Dueholm Warming
Jessica Dueholm Warming

Jeg hedder Jessica og er mor til Lucas på stjerne. Til dagligt er jeg pædagogstuderende på VIA - Jeg har valgt at være med i forældrerådet, for at få et større indblik i dagligdagen, og for at blive hørt og have indflydelse, når der skal træffes vigtige beslutninger. Tilmed synes jeg, at det er enormt hyggeligt, at være med til at arrangere nogle af de fester der bliver holdt i huset 🎉🎉

Kristina Møller Hansen
Kristina Møller Hansen

Jeg er mor til Aya på stjerne og Ada på sol. Gift med Buster. Til dagligt arbejder jeg som kunderådgiver ved Lasertryk. Jeg er i forældrerådet og synes det er spændende at være en del af forældrerådets arbejde og sikre at mine børn samt jeres børn har de bedste vilkår i Lyset mens de går i vuggestue og børnehave.

Mette Fournaise
Mette Fournaise

Jeg er mor til Frederik fra Stjernestuen :-) Jeg er gift med Michel, og ud over Frederik på 3 år, har vi Emil på 7 år og Silas på 9 år. Jeg arbejder på Grundfos som Marketing Manager. Jeg sidder i forældrerådet i Lyset, fordi jeg finder forældresamarbejdet meget vigtigt, og fordi jeg rigtig gerne vil gøre en ekstra indsats for fortsat at gøre Lyset til et magisk sted for børnene. Jeg oplever et fantastisk engagement fra personalet i Lyset og en lyst til at lave ‘fede ting for børnene’. Det er jeg utrolig taknemmelig for! Og jeg vil som forælder og som medlem af forældrerådet utrolig gerne støtte op om dette engagement, bidrage til at gøre div. arrangementer super fede for børnene og give en hånd med, hvis der skal laves praktiske ting. Og så vil jeg meget gerne være med i dialogen om, hvordan pædagogikken, arrangementer og tiltag i Lyset fortsat altid er med udgangspunkt i, hvordan vi kan gøre det allerbedste for det absolut vigtigste i Lyset - nemlig børnene !

Nikoline Goth Brunbjerg Vinther
Nikoline Goth Brunbjerg Vinther

Hej. Jeg er mor til Rosa og Adam (f.2015). Jeg er meldt i forældrerådet i Lyset 2017/2019. Jeg har valgt at være en del af forældrerådet, da jeg har selv er uddannet pædagog og har interesse i at medvirke i den gode dialog mellem personale og forældre, hvor vi i fællesskab kan danne de bedste rammer for vores fælles mål - de kære børns trygge, gode og lærerige opvækst.

Stine Hesselvig Fredsøe
Stine Hesselvig Fredsøe

Jeg hedder Stine og er med i forælderrådet, jeg er mor til Adam F. på Måne stuen. Jeg har valgt at være med i forældrerådet, (er formand)for at være med til at lave arrangementer -Være med til at finde verdens bedste medarbejder der kan passe vores børn -Skabe gode relationer mellem forældrene og personale -Være med til at skabe gode og trygge rammer for vores børn.

Personale:

Britta Krüger Bodholt
Britta Krüger Bodholt

Tlf.: 41857250 (A)

Pædagogisk leder i Børnehuset Lyset. Jeg startede som leder i huset den 12/9-12. Bag mig har jeg 8 års erfaring, som souschef og pædagog i Vuggestuen Godthåb. Jeg blev uddannet pædagog i 1999 og har før den tid og siden da beskæftiget mig med de 0-6 årige børn. Jeg er meget optaget af, at have en institution hvor børn og forældre føler sig velkomne og godt tilpas. For mig er det vigtigt at vi tager udgangspunkt i det enkelte barns nærmeste udvikling i et samarbejde med jer forældre. Til dette store stykke arbejde prioriterer jeg, at ansætte kompetente og fagligt dygtigt personale, som kan udføre dette vigtige job.

Vinnie Lundtoft Kristensen
Vinnie Lundtoft Kristensen

Hej Jeg er pædagog på Stjernegruppen, en af børnehavegrupperne. Blev færdiguddannet i januar 2010. Jeg er særligt optaget af børnenes relationer, samt en anerkendende tilgang til deres færden i hverdagen. Jeg holder meget af det kreative arbejde med børnene, bl.a. drama/teater. Siden efterår 2016 har jeg været repræsentant fra personalet i forældrerådet i Lyset. Her håber jeg at kunne hjælpe til indblik i hverdagen, og vil samtidigt gå ind i samarbejdet med forældrene for at skabe de bedste rammer for børnene.