BørneIntra v2.17

Bestyrelse: Malling dagtilbud

Børnehuset Ajstrupvej

Birte Overgaard Jensen
Birte Overgaard Jensen

Personale

Lasse Højgaard Madsen
Lasse Højgaard Madsen

Forælder

Far til Liv og Gro fra vuggestuen. Medlem af forældrerådet

Børnehuset Eghovedvej

Kristina Buch Nielsen
Kristina Buch Nielsen

Personale

Børnehuset Tværgade

Beth Grønfeldt
Beth Grønfeldt

Personale

Lars Dankert Jakobsen
Lars Dankert Jakobsen

Forælder

Formand for forældrerådet samt Malling Dagtilbuds bestyrelse. Far til Kaisa og Lucia

Børnehuset Østerskov

Helle Petersen
Helle Petersen

Personale

Simon Milwertz Philipsen
Simon Milwertz Philipsen

Forælder

Stine Møller Hansen
Stine Møller Hansen

Personale

Malling dagtilbud

Jane Thestrup Kilt
Jane Thestrup Kilt

Personale

Adr.: Skolegade 4, 1.3 Hov, 8300 Odder

Tlf.: 29204224 (M)

E-mail: jaki@aarhus.dk