BørneIntra v2.19.1

Bestyrelse: Midtbyens Dagtilbud

Sophie Mogensen
Sophie Mogensen

Forælder, Børnehuset Villekulla

Lajla Krogh Berglann
Lajla Krogh Berglann

Forælder, Børnehuset Vores Sted

Formand for bestyrelsen

Kristoffer Mølstrøm
Kristoffer Mølstrøm

Forælder, Kolbøtten Thunøgade

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen

Forælder, Skattekisten

Formand for forældrerådet Medlem af Dagtilbuds bestyrelsen

Mads Peter Katholm
Mads Peter Katholm

Forælder, VokseVærket

Rasmus Liothier Ryom Nørholm
Rasmus Liothier Ryom Nørholm

Forælder, Vuggestuen Graven

Karina Trosborg
Karina Trosborg

Forælder, Vuggestuen Ny Vimmerby

Charlotte Petersen
Charlotte Petersen

Forælder, Vuggestuen Småland

Ane Tram Østergård
Ane Tram Østergård

Forælder, Vuggestuen Storkereden

Karin Faust Henriksen
Karin Faust Henriksen

Personale, Midtbyens Dagtilbud

Toke Mosdal Flou
Toke Mosdal Flou

Personale, Skattekisten

Camilla Birkmose Jensen
Camilla Birkmose Jensen

Personale, VokseVærket

Martin Skytte
Martin Skytte

Personale, Vuggestuen Storkereden