BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Frederiksbjerg Dagtilbud

Mathilde Gade Schaumburg-Müller
Mathilde Gade Schaumburg-Müller

Forælder, Børnehuset Jægergårdsgade

Bestyrelsesrepræsentant for Børnehuset

Signe Roholt Jensen
Signe Roholt Jensen

Forælder, Frederiksbjerg Børnehus

Stine Marie Søholt
Stine Marie Søholt

Forælder, Kroghsgade Vuggestue

Ann Dorthe Kvist Blaabjerg Nielsen
Ann Dorthe Kvist Blaabjerg Nielsen

Forælder, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Adr.: Mustrupvej 44, 8320 Mårslet

Tlf.: 41267208 (M)

E-mail: blaabjergsnisser@gmail.com

Jeg hedder Ann jeg er 44 år - jeg er mor til Olivia og Jasmin tvillingepiger på snart 4 år Jeg sidder i forældrerådet og er medlem af bestyrelsen i dagtilbudet. Derudover er jeg mor til Regitze på 20 år og bor på en gård i Mårslet hvor min mand og jeg driver landbrug - vi har slagtesvin og planteavl :) Jeg har tidligere arbejdet som socialrådgiver og virksomhedskonsulent hvor min primære opgave var unge tabt i systemet og afklaring af sygemeldte - kth modtagere og fleksjobbere i deres videre forsørgelses grundlag. Jeg har også jobbet indenfor sundhed gennem mange år - nu har jeg de sidste 3 år været ansat i min mands virksomhed hvor jeg laver alt muligt mellem himmel og jord der hører til livet på en gård.

Julie Brinch Noe
Julie Brinch Noe

Forælder, Vuggestuen Baunes Plads

Medlem af forældrerådet og dagtilbudsbestyrelsen

Mie Holm
Mie Holm

Forælder, Vuggestuen Jægergårdsgade

Mor til Ellen på Gul Stue. Medlem af forældrerådet og bestyrelsen.

Christine Helene Hansen
Christine Helene Hansen

Forælder, Vuggestuen Marselisparken

Inger Barslund
Inger Barslund

Personale, Frederiksbjerg Dagtilbud

Dagtilbudsleder

Karen Randlev Reitz
Karen Randlev Reitz

Personale, Frederiksbjerg Dagtilbud

Jane Jørgensen
Jane Jørgensen

Personale, Kroghsgade Vuggestue

Naja Jacobsen
Naja Jacobsen

Personale, Naturbørnehaven Ajstrup Gl. Skole

Pia Rasmussen
Pia Rasmussen

Personale, Vuggestuen Jægergårdsgade

Pædagog på Grøn stue. Stedfortræder Personale repræsentant i forældre rådet. Personale repræsentant i forældre bestyrelsen Vejleder for pædagog studerende.