BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Midtbyens Dagtilbud

Sophie Mogensen
Sophie Mogensen

Forælder, Børnehuset Villekulla

Lajla Krogh Berglann
Lajla Krogh Berglann

Forælder, Børnehuset Vores Sted

Formand for bestyrelsen

Katrine Jakobsen Ørsøe
Katrine Jakobsen Ørsøe

Forælder, Kolbøtten Thunøgade

Anne Sofie Lund
Anne Sofie Lund

Forælder, Nørrestenbro

Gert Jørgensen
Gert Jørgensen

Forælder, Skattekisten

Formand for forældrerådet Medlem af Dagtilbuds bestyrelsen

Camilla Langmach
Camilla Langmach

Forælder, VokseVærket

Julie Samsee Justesen
Julie Samsee Justesen

Forælder, Vuggestuen Ny Vimmerby

Charlotte Petersen
Charlotte Petersen

Forælder, Vuggestuen Småland

Christina Rohrberg Fabild
Christina Rohrberg Fabild

Forælder, Vuggestuen Storkereden

Karin Faust Henriksen
Karin Faust Henriksen

Personale, Midtbyens Dagtilbud

Toke Mosdal Flou
Toke Mosdal Flou

Personale, Skattekisten

Camilla Birkmose Jensen
Camilla Birkmose Jensen

Personale, VokseVærket

Martin Skytte
Martin Skytte

Personale, Vuggestuen Storkereden