BørneIntra v2.19

Bestyrelse: Harlev Dagtilbud

Iben Boutrup Kongsfelt
Iben Boutrup Kongsfelt

Formand, D.I.I. Kompasset

Anne Sanggaard Andersen
Anne Sanggaard Andersen

Næstformand, D.I.I. Regnbuen

Christoffer Arvidsen
Christoffer Arvidsen

Forælder, Børnehaven Næshøj

Oversergent, Kampvognskommandør Tømrersvend Byggekoordinator

Maria Hovgaard Amtkjær
Maria Hovgaard Amtkjær

Forælder, Børnehuset Pilehaven

Sarah Bo Thorup
Sarah Bo Thorup

Forælder, Den Grønne Gren

Anne Normann Sørensen
Anne Normann Sørensen

Forælder, Harlev Dagpleje

Bitten Østergård Kristensen
Bitten Østergård Kristensen

Personale, D.I.I. Kompasset

Mette Kirk
Mette Kirk

Personale, D.I.I. Regnbuen

Katja Svanhede Hansen
Katja Svanhede Hansen

Personale, Harlev Dagpleje