BørneIntra v2.19

Dagplejen Skovvangen

Kornbakke Allé 588200 Århus N

Tlf.: 29208378

Krop og bevægelse i Dagplejen Skovvangen

 

Lige nu har vi i Dagplejen særligt fokus på ”krop og bevægelse”, hvor alle dagplejere har gennemgået et uddannelsesforløb, som er et pilotprojekt under Aarhus Kommunes fokus på stærkere fællesskaber og tidlig indsats.

 

Dagplejerne har fået undervisning og der har været børnefysioterapeuter på besøg i legestuegrupperne, hvor de i samvær med børn og dagplejere har understøttet dagplejernes arbejde med motoriske og sansemotoriske lege og aktiviteter.

 

Lysten til at bevæge sig og udforske verden er en central drivkraft i små børns udvikling. Bevægelse gør barnet i stand til at opleve og med tiden forstå den omkringliggende verden. Gennem bevægelse udvikler barnet sin motorik, det lærer at klare ting selv og kan deltage i aktiviteter sammen med andre børn. For barnet er det tilfredsstillende at opleve, at man kan lege, mestre og bruge sin krop. Motorikken spiller på denne måde en betydningsfuld rolle for barnets velvære, fysiske aktivitet, sociale relationer – hele barnets personlige udvikling.

 

Dagplejerne har fået udleveret forskellige foldere, hvor der gives idéer til lege, som styrker børnenes grundbevægelser, muskel-led sans, labyrintsans og følesans. Vi vil rigtig gerne inddrage jer forældre i denne indsats og dagplejerne har fået flere eksemplarer af folderne, så de vil også rigtig gerne dele ud til jer.

 

I kan også finde materialet på Aarhus kommunes hjemmeside. I skal bare søge på: Krop og bevægelse – Aarhus kommune.

Sidst ændret d. 10-07-2019