BørneIntra v2.19.1

COVID-19 - Vi skal passe på hinanden

 

Kære forældre 

Det er vigtigt, at vi alle passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.  

Det gælder også jeres børn og unge. Her kan I læse retningslinjerne for hvornår jeres børn må møde op i dagtilbud, skoler og fritidstilbud ved mistanke om og test for smitte med COVID-19. 

  

Jeres barn må ikke møde op hvis: 

Jeres barn skal straks hentes hjem og må ikke møde i sit dagtilbud, skole eller fritidsklub, hvis det har været tæt på en anden som er smittet med COVID-19.  

Den smittede kan være en fra familien/en som barnet bor sammen med – eller ved kram eller hoste fra en smittet. Det kan også være ved tæt ansigt-til ansigt-kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter med en person som er smittet. 

Barnet må heller ikke møde op i dagtilbuddet, skolen eller fritidsklubben hvis det har symptomer på COVID-19 og der er mistanke om sygdom. Ved symptomer skal barnet straks hentes hjem. 

  

Jeres barn skal blive hjemme indtil: 

Hvis der er mistanke om, at dit barn er smittet med Covid-19 og I har fået foretaget en test, må barnet først møde om, når resultatet af testen foreligger under forudsætning af, at resultatet er negativt. Er resultatet positivt skal barnet blive hjemme i 7 dage, hvis ikke der er symptomer. Får barnet symptomer, må det først møde op 48 timer efter symptomfrihed. 

Hvis jeres barn er under 12 år og ikke har symptomer og I ikke ønsker at lade barnet teste, skal barnet blive hjemme i syv dage og fortsat være symptomfri, før det må møde ind igen. 

Er der smittede i hjemmet, må barnet først komme i dagtilbud, skole eller FU, når alle i familien har været symptomfri i 48 timer

 

Sidst ændret d. 07-10-2020