BørneIntra v2.19

Dagtilbud-Aarhus - Børn og Unge

Grøndalsvej 28260 Viby J

BU Nyt-stafetten - Område Horsensvej

Velkommen til BU Nyt-stafetten: Område Horsensvej

 

Velkommen til BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej, der stiller skarpt på områdets arbejde med Stærkere Læringsfællesskaber på alle niveauer. 

 

I BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej finder du blandt andet:

 

Tre perspektiver på læringsfællesskaber i praksis

Synlig læring for eleverne, øget tillid og nyvunden faglig stolthed. En ny kultur er slået an på Læssøesgades Skole, der med en systematisk tilgang og tydelighed om arbejdet med læringsfællesskaber som et fælles anliggende for medarbejdere og ledelse, er lykkes med nye måder at samarbejde på.

 

’Tegn På Læring’ styrker fagligheden og fællesskabet 

”Kan vi skabe en fælles praksis, hvor børnenes læring bliver tydeligere?” Sådan spurgte de for to år siden hinanden i Frederiksbjerg Dagtilbud. I et stort dagtilbud, der arbejdede med læreplanstemaer på lige så mange forskellige måder, som dagtilbuddet er afdelinger, var der et stort ønske om en mere fælles praksis – og ikke mindst muligheden for at tydeliggøre børnenes læring for både medarbejdere og forældre. 

 

Klogere på egen ledelse

Områdeledergruppen på Horsensvej har det sidste år arbejdet fokuseret med strukturerede læringssamtaler, hvor de i fællesskab udfordrer og reflekterer over ledelsesdilemmaer. Erfaringerne viser, at praksis for alvor rykker sig, når man deler sin tvivl og sårbarhed.

 

Læs BU Nyt-stafetten for Område Horsensvej

 

 

Vil du sende stafetten videre? Brug dette link: www.bunyt.dk/212018

 

Sidst ændret d. 15-10-2018